Manufaktura Mocy > Warunki korzystania i polityka prywatności

Warunki korzystania i polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki korzystania (dalej: „Warunki”) określają zasady działania oraz korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem manufakturamocy.pl (dalej: „Strona”), wraz ze wszystkimi jej podstronami oraz wersjami językowymi.
 2. My Klub Sportowy Manufaktura Mocy, jesteśmy administratorem Strony oraz administratorem danych osobowych określonych niżej, w Polityce Prywatności. W obrocie cywilnoprawnym działamy jako firma KG PRO z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Chryzantem 2/13, NIP 7292317539, REGON 101669920.
 3. Strona działa poprawnie pod warunkiem spełnienia następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  – zastosowania przeglądarki internetowej obsługującej język HTML5 oraz JavaScript (za wyj. przeglądarki IE);
  – posiadania oprogramowania umożliwiającego obsługę plików PDF;
  – włączenia obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie urządzeń których używasz do korzystania ze Strony, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie ze Strony.
 5. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia bądź modyfikacji dowolnych elementów Strony, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość i działanie podlinkowanych stron internetowych, należących do osób trzecich.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Gromadzimy dwa rodzaje informacji o każdej osobie odwiedzającej stronę manufakturamocy.pl (dalej: „Strona”): dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi.
 2. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na określenie Twojej tożsamości. Dane te przekazywane są podczas korzystania z formularza kontaktowego. Dane te obejmują: Twoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 3. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania na Stronie zapewnia 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
 4. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w zgodzie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Możemy powierzyć gromadzone dane osobowe innym podmiotom, takim jak hostingodawca, obsługa księgowa, obsługa prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze w udokumentowany sposób.
 6. Nie wykorzystujemy zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za Twoją zgodą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowej obsługi formularzy określonych w ust. 2.
 8. Informacje niebędące danymi osobowymi to dane, które nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę usługodawcy internetowego (ISP), adres IP, datę i godzinę wizyty na Stronie. Informacje te służą nam do poprawnego działania formularzy, administrowania Stroną, analizowania trendów, zbierania informacji statystycznych.
 9. Strona wykorzystuje mechanizm automatycznego przechowywania danych typu cookies. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na personalizację elementów Strony, zapamiętanie preferencji językowych oraz tworzenie statystyk oglądalności Strony. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala w żaden sposób na ustalenie Twojej tożsamości.
 10. Możesz samodzielnie decydować czy akceptujesz pliki cookies, za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies skutkować może utratą możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.
 11. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z Polityką Prywatności składaj na adres poczty elektronicznej naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontakt@www.manufakturamocy.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z korzystaniem ze Strony składaj na adres poczty elektronicznej: kontakt@www.manufakturamocy.pl.
 2. Postanowienia Warunków podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym czasie, umieszczając każdorazowo na Stronie informację ich o zmianie.
 4. Wszelkie zmiany Warunków stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.

© Copyright Manufaktura Mocy 2018. Realizacja i wdrożenie: behold.pl | Regulamin i polityka prywatności